R O Z P I S

 Mistrovství Moravskoslezského kraje v nočním orientačním běhu,
4. závodu jarního žebříčku Moravskoslezského kraje
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců.

Pořadatel:                    Moravskoslezský krajský svaz OB 
Technické provedení:
   POBO, Přátelé orientačního běhu Opava 
Klasifikace závodu:   
Jednorázový noční závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol Rankingový
                                   závod s koeficientem 1,00 
Datum konání:
            středa 21. 4. 2010  
Centrum:
                    Stěbořiče, restaurace Rybářská bašta (pivovar)
Prezentace:
                Stěbořice, restaurace Rybářská bašta (pivovar) 19:00 – 20:15 hodin 
Start 00:
                      20:45 hodin  intervalový  
Vzdálenosti:
                Parkování auta     do 500 m
                                   Parkování bus      do 500 m
                                   Centrum – start    100 m
                                   Centrum – cíl       100 m
Možnost převlékaní
:   restaurace Rybářská bašta Stěbořice
Způsob ražení:
           SPORTIdent, Poplatek za zapůjčení SI 20,- Kč, za ztrátu SI se účtuje 700,- Kč
Kategorie:                  H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C
                    D12C, D14C, D16C, D18C, D20C,  D21C, D35C, D45C, D55C, P3

                                   Délky dle platného SŘ MSKSOB.        
Vklady:
                        DH12C, P3… 30,-, ostatní… 60,-
Přihlášky:
                   do 18. 4. 2010 24.00 hod. přihlašovacím systémem OB Haná nebo e-mailem na adresu:       
                                  jana.glabaznova@gmail.com, e-přihlášky je nutno zasílat v povinném formátu ČSOB,
                                  přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
                                  Dodatečné přihlášky za dvojnásobné startovné, mimo kategorii P3.
Způsob úhrady:         vklady zasílejte na účet: 86-6957020267/0100 Variabilní symbol: xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle 
                                  adresáře ČSOB, nebo platbou v hotovosti u prezentace.
Mapa:                  1: 7 500,  E 5 m, mapoval J. Sýkora, stav jaro 2010, dle platných předpisů,                            
                   
mapa vodovzdorně upravená
Terén:                        příměstský lesík s mírným převýšením, místy s podrostem
Protesty:                    k rukám hlavního rozhodčího, vklad 100,- Kč 
Občerstvení:              v restauraci Rybářská bašta
Vyhlášení výsledků:   po ukončení závodu vyhlášení s udílením diplomů a drobných cen 
Upozornění:               závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována
                                  po doběhu v cíli, následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Činovníci závodů:
      ředitel závodu:      Kostková Jana       R3         608 910 768 
                                  hlavní rozhodčí:     Hadač Miroslav      R1         602 719 817                                            
                                  stavitel trati:           Kostka Evžen    


Rozpis byl schválen ředitelem, hlavním rozhodčím závodu a SK MSKSOB dne 10. 3. 2010