P O K Y N Y

Mistrovství Moravskoslezského kraje v nočním orientačním běhu,
4. závodu jarního žebříčku Moravskoslezského kraje
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců.

Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz OB
Pořádající subjekt:
POBO, Přátelé orientačního běhu Opava
Klasifikace závodu:
Jednorázový noční závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol.
Rankingový závod s koeficientem 1,00
Datum konání:
středa  21. 4. 2010
P
říjezd autem, parkování: Zlatníky střed obce, zastávka autobusu, bude značeno
Prezentace:
restaurace Rybářská bašta,
19:00 – 20:15 hodin
(v restauraci)
Start: 00 = 20:45 hodin
Vzdálenosti:   
Parkování auta  500m
(oranžové fáborky)
Centrum – start    0m   
Centrum – cíl     50m   
Centrum: restaurace Rybářská bašta
Možnost převlékaní: 
restaurace, přísný zákaz vstupu do restaurace v závodní obuvi!!!
Rozcvičování: 
asfaltová cesta SZ od centra
Systém ražení:
Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě
použit dvakrát. V případě, že závodník zjistí, že na kontrole SI jednotka nefunguje,
závodník razí do mapy. Políčka R1-3 na pravém dolním rohu mapy.
Zapůjčení Sportident čipu: 20 Kč
Cíl:
oražení cílové jednotky
Zdravotní služba:
první pomoc v cíli
WC:
V restauraci, prosím udržujte pořádek
Průběžné výsledky:
v centru závodu, konečné na stránkách závodu
Terén:
příměstský lesík s mírným převýšením, místy s podrostem
Zakázaný prostor:
vše mimo centrum a asfaltovou cestu SZ od centra
Mapa:   
1: 7 500,  E 5 m
, stav jaro, formát  A4, mapa bude vodovzdorně upravena,                          
mapy se v cíli neodebírají, mapa dle platného mapového klíče
Popisy kontrol:
na mapě
Předpokládané časy vítězů: dle SŘ MSKSOB
Vybavení kontrol: horní část stojanu je opatřena reflexní samolepkou
Povinné úseky: na mapový start a od sběrné kontroly do cíle, červenobílé fáborky
Zvláštní mapové značky:
zelený křížek = vývrat, zelené kolečko = výrazný strom, černý křížek = jiný umělý objekt
Občerstvení:
v cíli 0,5l voda, jiné v restauraci Rybářská bašta
Časový limit:
 90 minut
Vyhlášení vítězů:
ihned po ukončení závodu, cca 22:15 hod, první 3 v kategorii
Uzav
ření cíle: 23:00 hodin
Funkcioná
ři:
ředitel:            
Kostková Jana R3
hlavní rozhod
čí:    Hadač Miroslav R1 (hadac@nord-service.cz)
stavitel tratí:       
Kostka Evžen   
Jury:  
Jaroslav Opletal, Josef Juřeník, Richard Klech

 

Kategorie

Délka trati

Počet kontrol

Převýšení

Kategorie

Délka trati

Počet kontrol

Převýšení

H12

2,3 km

10k

80m

D12

2,3 km

10k

80m

H14

3,3 km

10k

110m

D14

2,9 km

10k

100m

H16

4,4 km

15k

120m

D16

3,3 km

10k

110m

H18

4,7 km

15k

150m

D18

3,6 km

12k

120m

H20

5,3 km

18k

160m

D20

3,9 km

14k

130m

H21

5,3 km

18k

160m

D21

3,9 km

14k

130m

H35

4,7 km

15k

150m

D35

3,9 km

14k

130m

H45

4,4 km

15k

150m

D45

2,9 km

10k

100m

H55

3,6 km

12k

110m

D55

2,9 km

10k

100m

H65

2,9 km

10k

100m

P3

2,9 km

10k

80m