R O Z P I S

 Mistrovství Moravskoslezského kraje v nočním orientačním běhu,
7. závodu podzimního žebříčku Moravskoslezského kraje
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců.

Pořadatel:                      Moravskoslezský krajský svaz OB 
Technické provedení:
    POBO, Přátelé orientačního běhu Opava 
Klasifikace závodu:    
Jednorázový noční závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol Rankingový
                                     závod s koeficientem 1,00 
Datum konání:
               sobota  24. 10. 2009  
Centrum:
                       Hradec nad Moravicí, Zámek 
Prezentace:
                    Hradec nad Moravicí, vnitřní dvorana Červeného zámku, 18.00 – 19.00 hodin 
Start 00:
                         19.30 hodin  intervalový  
Vzdálenosti:
                   Parkování auta    100 m
                                      Parkování bus     100 m
                                      Centrum – start    100 m
                                      Centrum – cíl       100 m
Možnost převlékaní
:       sál zámku 
Způsob ražení:
               SPORTIdent, Poplatek za zapůjčení SI 20,- Kč, za ztrátu SI se účtuje 700,- Kč
Kategorie:                      H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C
                      D12C, D14C, D16C, D18C, D20C,  D21C, D35C, D45C, D55C, P3

                                      Délky dle platného SŘ MSKSOB.        
Vklady:
                          DH12C, P3 ... 30,- Kč, ostatní ... 60,- Kč
Přihlášky:
                      do 16.10.2009 24.00 hod. přihlašovacím systémem OB Haná nebo e-mailem na
                                     adresu: jana.glabaznova@gmail.com, e-přihlášky je nutno zasílat v povinném formátu 
                                     ČSOB, přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
                                     Dodatečné přihlášky za dvojnásobné startovné, mimo kategorii P3.
Způsob úhrady:
             vklady zasílejte na účet: 86-6957020267/0100 Variabilní symbol: xxxx, kde „xxxx“
                                      je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOB, nebo platbou v hotovosti u prezentace. Mapa:                            1: 4 000,  E 2,5 m, stav léto 2009, ISSOM 2007, mapa vodovzdorně upravena
Terén:                           zámecký park, přilehlé louky a lesíky 
Protesty:                       k rukám hlavního rozhodčího, vklad 100,- Kč 
Občerstvení:                  v okolních restauračních zařízeních  
Vyhlášení výsledků:      po ukončení závodu vyhlášení s udílením diplomů a drobných cen 
Upozornění:                  závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována
                                     po doběhu v cíli, následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého
                                     zdravotního pojištění.
Činovníci závodů:
         ředitel závodu:      Kostková Jana      R3         608 910 768 
                                     hlavní rozhodčí:     Hadač Miroslav     R1         602 719 817                                      
                                     stavitel tratí:           Kostka Evžen       R3

Rozpis byl schválen ředitelem, hlavním rozhodčím závodu a SK MSKSOB dne 8.9. 2009