P O K Y N Y

 Mistrovství Moravskoslezského kraje v nočním orientačním běhu,
7. závodu podzimního žebříčku Moravskoslezského kraje
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců.

Pořadatel:               Moravskoslezský krajský svaz OB
Technické provedení:    
POBO, Přátelé orientačního běhu Opava
Klasifikace závodu:     
Jednorázový noční závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol.
                                        Rankingový závod s koeficientem 1,00
Datum konání:          
sobota  24. 10. 2009
P
říjezd autem, parkování: Hradec nad Moravicí, parkoviště u zámku
Prezentace:             
Hradec nad Moravicí, vnitřní dvorana Červeného zámku (viz mapka),
                        18.00 – 19.00 hodin
(v sále zámku)
Start:                   00 = 19: 30 hodin, 
cesta na start nebude značena,
                                        start je do 50m od shromaždiště.
Vzdálenosti:            Parkování auta   100m
                        Parkování bus   100m
                        Centrum – start    50m   
ve dvoraně zámku
                        Centrum – cíl     50m   
ve dvoraně zámku
Centrum:               
Hradec nad Moravicí, dvorana Červeného zámku,
Možnost převlékaní:     
sál zámku, přísný zákaz vstupu do sálu v závodní obuvi!!!
Rozcvičování:          
dvorana Červeného zámku, okolí parkoviště
Systém ražení:
Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. V případě, že závodník zjistí, že na kontrole SI jednotka nefunguje, závodník razí do mapy. Zapůjčení Sportident čipu: 20 Kč
Cíl:
oražení cílové jednotky
Zdravotní služba:
První pomoc v cíli
WC a mytí:
 dvorana zámku, prosíme o ohleduplnost, neznečišťujte okolí zámku!!!
Průběžné výsledky:
v centru závodu, konečné na stránkách závodu
Terén:
zámecký park, louky a lesík, kopcovitý
Zakázaný prostor:
celý zámecký park, vlastně vše mimo dvoranu zámku.

Mapa:   
1: 4 000,  E 2,5 m
, stav léto 2009, formát  A3-, mapa bude vodovzdorně upravena, mapy se v cíli neodebírají
Popisy kontrol:
na mapě
Zvláštní mapové zna
čky: Hnědý křížek = plošinka, zelený křížek = vývrat, zelené kolečko = výrazný strom, černý křížek = jiný umělý objekt. (rozcestník, kovová tyč, ..)
Ob
čerstvení: v cíli 0,5l voda, na shromaždišti čaj, káva, ostatní velmi omezeně  v restauracích v okolí parkoviště
Časový limit:
 90 minut
Vyhlášení vítězů:
ihned po ukončení závodu, cca 21:45 hod, první 3 v kategorii (H21 prvních 6)
Uzav
ření cíle: 22:00 hodin
Funkcioná
ři:
ředitel:            
Kostková Jana R3
hlavní rozhod
čí:    Hadač Miroslav R1
stavitel tratí:       
Kostka Evžen   
jury:
Karel Jurčák, Zdeněk Jakobi, Michal Besta

Kategorie

Délka trati

Počet kontrol

Převýšení

Kategorie

Délka trati

Počet kontrol

Převýšení

H12

2,2 km

12k

80m

D12

2,2 km

12k

80m

H14

3,1 km

17k

110m

D14

2,6 km

13k

100m

H16

3,5 km

16k

120m

D16

3,1 km

17k

110m

H18

4,5 km

19k

150m

D18

3,5 km

16k

120m

H20

5,2 km

23k

160m

D20

3,8 km

17k

130m

H21

5,2 km

23k

160m

D21

3,8 km

17k

130m

H35

4,5 km

19k

150m

D35

3,8 km

17k

130m

H45

4,5 km

19k

150m

D45

2,6 km

13k

100m

H55

3,1 km

17k

110m

D55

2,6 km

13k

100m

H65

2,6 km

13k

100m

P3

2,2 km

12k

80m