Rozpis závodu:

 

4. závod podzimního Moravskoslezského žebříčku jednotlivců

závod HSH rankingu číslo 051008189, koeficient 1.0

 

 

Pořadatel

POBO Přátelé orientačního běhu Opava

Datum

Sobota 9.10. 2005

Centrum

Leskovec, fotbalové hřiště (na silnici Skřipov-Březová)

Druh závodu

Závod jednotlivců na krátké trati, intervalový start

Prezentace

Neděle  9.10. 2005   8:00 – 9:00 hod. v centru závodu

Start 00

10:00 hod.

Kategorie

Kategorie a vítězné časy vychází z platného Soutěžního řádu MSK
a Prováděcích předpisů k soutěžím MSK v roce 2005.

DH10N, DH10C,  DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH20C, DH21C, DH35C, DH45C, H55C, H65C, HDR……..děti v doprovodu,

T3 (3 km, jednoduchá), T5 (5 km, středně náročná)

Funkcionáři

Ředitel závodu: Mirek Hadač, RI

Hlavní rozhodčí: Jana Glabazňová, RII
Stavba tratí: Luděk Valík, RIII

Přihlášky

Do 23.9. 2005  přihlašovacím systémem OB Haná. Ostatní způsoby za přirážku 10,- Kč/ osoba.
Informace k přihláškám: jana.glabaznova@centrum.cz

Informace

http://www.aop..nord-service.cz 

Vklady

DH10N , DH10C, DH12C……………………….....20,-

DH14C………………………………………...…..…45,-

Ostatní……………………………….………..……..60,-

Vklad zašlete na účet „Přátelé orientačního běhu Opava“, u Komerční banky Opava, číslo účtu 86-6957020267/0100 VS 1010xxxx kde „xxxx“ je  číslo oddílu podle adresáře ČSOB. Za přihlášky po termínu bude vybírán dvojnásobný vklad.
Půjčovné za e-kartu SI činí 40 Kč a hradí se při prezentaci. Požadavek na zapůjčení uveďte do přihlášky.

Mapa

Bleška 05, 1:7 500, E = 5 m, stav léto 2005, autor Martin Telecký, Luděk Valík, vodovzdorně upravená

Systém ražení

Sportident – jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát

Terén

Rovinatý s pravidelnou (zrádnou) sítí průseků, s množstvím porostových detailů, vodotečí a nevýrazných cest.

Vzdálenosti

Parkoviště - centrum závodu …………0 m
Centrum - start  …………………….….do 1500 m

Centrum - cíl ……………………………0 m

Upozornění

Na parkovišti závodu (hřiště) se platí parkovné.

Předpis

Rozpis byl schválen soutěžní komisi MSK dne 31.8..2005

 

Mirek Hadač                                                                                                 Jana Glabazňová

Ředitel závodu                                                                                               Hlavní rozhodčí