Pokyny

4. závodu Moravskoslezského žebříčku jednotlivců (podzim 2005)

závod HSH rankingu číslo 051009189, koeficient 1.0, krátká trať

  

 

Prezentace:         v neděli 9.10.2005,  8:00 – 9:00 hod. v centru závodu

Centrum:            Leskovec, fotbalové hřiště (na silnici Skřipov-Březová)

Parkování vozidel: fotbalové hřiště (centrum), parkovné 20,- Kč, bus 50,- Kč. V případě nepříznivého počasí parkování na silnici v obci Leskovec. Řiďte se prosím pokyny pořadatelů při příjezdu.

Start:                         čas 00 = 10:00 hodin, individuální, intervalový, modrobílé fáborky

Vzdálenosti:            parkoviště-centrum 0 m, centrum -cíl 0m, centrum-start  1.300 m, převýšení 10 m.

Mapa:            Bleška 05, 1:7 500, E = 5 m, stav léto 2005, format ca 30x30 cm autor Martin Telecký, Luděk Valík, vodovzdorně upravená. Mapy se v cíli neodevzdávají. Mapu si bere závodník v posledním koridoru.
Jiné mapové značky:

zelené kolečko ve dvou velikostech…..výrazný strom

zelený křížek ve dvou velikostech….….vývrat

zelené T…………………………………..padlý strom

hnědé neorientované U …………….…..plošinka

hnědé krátké rovnoběžné čárky………..malá hrázka

Terén:            rovinatý s pravidelnou (zrádnou) sítí průseků, s množstvím porostových detailů, vodotečí a nevýrazných cest.

Tratě:                         předpokládané časy vítězů kategorií dle platného soutěžního řádu MSKSOB, převýšení je zanedbatelné, liniová trať – oranžové fáborky.

                                    D10C       1.9km        5k                H10C      1.9km        5k     

D10N       3.4km        4k                H10N      3.4km        4k     

D12C       2.1km        8k                H12C      2.3km        7k     

D14C       2.4km        8k                H14C      2.7km        8k     

D16C       2.8km        9k                H16C      3.4km      13k     

D18C       3.2km      12k                H18C      4.5km      14k     

D21C       4.1km      14k                H21C       6.1km     18k     

D35C       3.6km      13k      ,         H35C       5.2km     17k     

D45C       3.4km      10k                H45C       4.8km     15k     

T3            3.0km        8k                H55C       4.3km     14k       

T5            5.0km      13k                H65c       3.5km      11k      

HDR         3.4km       4k     

Popisy kontrol:      vytištěny jen na mapách. Pozor !! Kódy kontrol vytištěny také u pořadového čísla kontroly na mapě !!

Systém ražení:        SportIdent – v případě poruchy razíte kleštěmi do  políček v mapě, pro případ zcizení kontroly jsou v prostoru viditelně rozsypány lístečky, kterým se je v cíli potřeba prokázat v případě zcizení kontroly. Nulování čipu v 1. koridoru, kontrola ve 2. koridoru na startu.

Zakázaný prostor:  veškerý les v okolí centra (neplatí pro závodníky pohybující se v čase mezi startem a cílem). Zákaz vstupu do oplocenek, na soukromé pozemky, pole.

Povinné úseky:    ostrý start – počátek orientace (v mapě trojúhelník, v terénu lampion)…….přesná vzdálenost bude upřesněna na startu, červené fáborky.
Sběrná kontrola – cíl, 150 m, červené fáborky

Časový limit:       90 minut

Jury:             Zdeněk Jakobi (HAV), Anna Gavendová (TRI), Pavel Košárek (JAM)

Protesty:         písemně hlavnímu rozhodčímu, doložené vkladem 200 Kč.

Výsledky:                 předběžné budou průběžně vyvěšovány v centru, konečné po ukončení závodu na shromaždišti a na stránkách závodu

Šatny:                       nejsou k dispozici, v centru na vyznačeném místě je možno postavit oddílové stany (doporučujeme)

WC:                           mobilní WC v centru, improvizované cestou na start

Mytí:              v centru závodu, při vstupu na hřiště, studená voda, lavory!

První pomoc:          v cíli základní ošetření

Občerstvení po závodě:  v cíli 0,5 l  láhev vody - Horský pramen, stánkový prodej

                                   v centru.

Vyhlášení výsledků:  13:00 v centru, první 3 závodníci v kategorií DH12 až DH18 obdrží trička GPS 2006, pro ostatní připraveny drobné ceny, speciální vydání Časopisu OB k Mistrovství světa, kompletní letošní předplatné časopisu OB s pořadačem. Na závěr pak budou vylosována na reg číslo 4 letošní předplatné Časopisu OB. Každou cenu si závodník musí vyzvednout osobně v průběhu vyhlašování.

Hlavní funkcionáři závodu:          
                
ředitel závodu ……………………. Mirek Hadač, RI

                                    hlavní rozhodčí ………………….. Jana Glabazňová, RII

                                    stavba tratí………………………..  Luděk Valík. RIII

Předpis:                    Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu MSKSOB